Velkommen til Bøgelyset


Livsmestring

Jeg tilbyder livsmestring til unge mennesker, der på grund af særlige udfordringer og en øget sårbarhed har svært ved at finde vej i tilværelsen.  Med 6 års erfaring i jobcenter og 5 år på opholdssted har jeg samlet en pakke af værktøjer der virker for unge mennesker.   Jeg henvender mig til jobcenter og virksomheder, der har brug for professionel og tålmodig assistance til at hjælpe et ungt menneske ud i uddannelse og beskæftigelse. Mit speciale er unge, der er indadvendte, føler sig for følsomme til verden, er angste og har brug for at blive mødt der, hvor de er og arbejde med egen refleksion før de bryder ud af deres komfort zone. 

Samtale terapi

Jeg tilbyder samtaler til dig, der leder efter forandring og formål i livet. Samtalerne er især inspireret af psykodynamisk tankegang og psykosyntesen. Jeg arbejder ud fra tanken om, at vi rummer flere delpersoner indeni, der kan have hver deres agenda skabt ud fra vores oplevelser i barndommen og gennem livet. Vi kan have indre dele der kommer til at modarbejde hinanden, fordi de pgs. tidligere svigt og traumer ikke kan andet, end det de har lært og bruger som gamle overlevelses- og forsvars mekanismer. Ved at møde og anerkende dem, kan de blive åbne for forandring, og det indre liv kan stille og roligt blive samarbejdende, ressourcefyldt og fredeligt. I terapien faciliteres dette møde på forskellig vis.

.