Louise Lindholm


Psykolog og Unge Konsulent


Facilitator og Soulflowguide

Psykolog og Unge Konsulent

Jeg er uddannet psykolog i 2001 og har i mange år søgt efter en retning i mit arbejdsliv, der føltes som min helt egen. Den søgen har bragt mig forbi adskillige terapeutiske skoler, Vedfelt Instituttet, Psykoterapeutisk Center i Nordjylland som formidlede Gestaltterapi, ISTDP instituttet i København, Human Vision med familie opstilling og nyere strømninger med spirituel overbygning. 

Jeg er uddannet miljøterapeut og har arbejdet på opholdssted for unge med psykisk sygdom og psykiske vanskeligheder. Det er en tilgang jeg har taget med mig i mit professionelle arbejde i kommunalt regi, hvor jeg har været ansat i jobcenter og herunder i et projekt for sårbare unge på vej i uddannelse eller ud på arbejdsmarkedet. Mine kerneværdier er nærvær, anerkendelse og accept som jeg ser åbner vejen for forandring og udvikling. Jeg arbejder i relationen, det vil sige at jeg bruger tid sammen med de unge og giver mig tid til det, fordi jeg kan lide at være sammen om noget. Deres udvikling er også min.

I 2018 er jeg startet som frivillig terapeut på TUBA. Det er fantastisk at være med i en del af et team, der kan yde en terapeutisk og psykoedukativ indsats for en gruppe mennesker, som ellers ikke er berettiget til at få hjælp. 

I 2018 er jeg blevet projektleder for et beskæftigelsesprojekt i Korsør, hvor jeg står for at danne et virksomhedsnetværk omkring en lille cafe og cateringvirksomhed, Sumak, der beskæftiger kvinder af anden etnisk herkomst. Det er i mine øjne et vigtigt stykke arbejde, at være med til at åbne arbejdsmarkedet for de mennesker, der ikke kan finde deres berettigelse på egen hånd. Jeg har det på samme måde med psykisk syge unge, der skal være plads til alle dem, der gerne vil ud og være en del af samfundet. Og det vil de allerfleste jeg har mødt.

I 2018 ønsker jeg også at engagere mig i beskæftigelsesindsatsen overfor unge med psykiske vanskeligheder, og har tid til at byde ind med den erfaring og viden jeg har med mig i denne pulje. 

2017 kurser i Familieopstilling hos Liv Dhanoy
2017 grundkursus i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi ved psykolog Jeanne Isaksen
2016 kort kursus i Metakognitiv Terapi
2016 kursus i selvskade og spiseforstyrrelser
2016 kursus i den motiverende samtale ved psykolog Lone Agerskov
2013 kursus i vredeshåndtering, Diamantforløbet ved psykolog Maria Dressler og Camilla Obel
2010-2012 uddannet miljøterapeut på Den Miljøterapeutiske Organisation
2008 blev jeg certificeret NADA behandler
2006 årskursus på psykoterapeutisk Center, Gestaltterapi, ved Ole Rye Nielsen
2005 årskursus på Ole Vedfelt Instituttet i Kybernetisk psykologi


Facilitator og soulflowguide

Min karriere har altid kørt på 2 spor. Et de fleste vil kalde for samfundsrelevant og ved siden af, et spirituelt interessant - som jeg også anser for samfundsrelevant..

Efter min uddannelse som psykolog tog jeg en massageuddannelse og begyndte at lære mig healing. Vi havde en meget kløgtig terapeut ved navn Bob Moore i Danmark nogle år tilbage, som ikke har kaldt sine metoder ved noget navn, men som ved hjælp af klarsyn har kunnet se energistrukturer omkring mennesker og med den viden opløse og afhjælpe emotionelle strukturer med healingteknikker. Jeg har fulgt en terapeut gennem mange år, med tæt relation til Bob Moore, og lært mig flere af de teknikker. 

De senere år har jeg været meget nysgerrig på at se mennesket som både egostruktur og  sjælsenergi og det giver mig personligt meget mening at karikere en form for opdeling for at forstå, hvorfor vi mennesker så ofte og længe hænger fast i de tillærte negative mønstre i os og ikke bare træder over i glæden, lysten, storheden og det lysende selvværd. 

I 2017 har jeg lært mig at facilitere ændring af egostrukturer og forvandling af emotioner via åndedrættet
I 2016 har jeg uddannet mig som Soulflow Guide for at arbejde med delpersonligheder (medhjælper på uddannelsen 2017)
I årende 2009-2014 har jeg fulgt en gruppe med intensiv meditation, regressions- og healingarbejde. 
I 2006 har jeg uddannet mig som healer ud fra Bob Moores metoder hos Turi Rye Thomsen